2 led, 2018 Kategorie: Zdravé sezení Zobrazení: 5569

Plný dech – skrytý nástroj lidského těla!

Plné dýchání

Dech je základem a naprostou přirozeností lidského života. Za normálních okolností je dech automatický, hluboký a takzvaně plný, jak jej od pradávna nazývají jogíni. Plný dech znamená efektivní zapojení bránice coby hlavního dechového svalu (podle námahy s případným přispěním pomocných dechových svalů). Obdobně jako další pohybové automatismy, tak i dechový vzor může být pozměněn a může se stát neefektivním, neekonomickým. Tento dopad může být hlubší, než si možná myslíme.

Dysfunkční povrchový dech prozrazuje skrytý problém stability těla spojený se stažením okolních struktur, které nemají primárně plnit dechovou funkci. Důsledkem je napětí, tuhost, a neefektivní pohyb, který vede k ovlivnění síly a výdrže. Pokud dlouhodobě není adekvátně využito bráničního dechu, dochází tak k přetížení pomocných dechových svalů a únava se dostaví podstatně dříve. S tímto je spojená omezená roztažitelnost hrudníku, nevyužitá kapacita plic, tuhost hrudní páteře. Při ztrátě pohyblivosti hrudní páteře typicky dochází k přetížení thorakodorzální fascie i bederní páteře a dochází ke ztrátám energie při chůzi. Tuhost hrudní páteře má jednoznačný vliv na mechaniku ramenních kloubů.

Už jste slyšeli pojem impingement? Nejedná se o nic jiného, než o útlak struktur způsobený neefektivním pohybovým stereotypem.

Velmi podstatné je zmínit fakt, že dech je řízen automaticky oblastmi nervové soustavy. Můžeme jej vědomě ovlivnit, ale naprostou většinu času o něm nevíme. Tělo využije všech možných prostředků, aby byl mozku dopraven dostatečný přísun kyslíku případně i za cenu neefektivního pohybového vzoru. Jedním z nejvýznamnějších vlivů na náš dech má psychika, emoce, strach. Notoricky známou oblastí, do které se projevuje nadměrný stres je oblast krční páteře. Často je stres mylně obviňován za toho, který způsobuje bolesti krční páteře, migrény atd. Co když je tím hlavním činitelem dysfunkční dech? Bránice má úzký vztah s bedrokyčelním svalem, který se vlivem dysfunkce bránice stává staženým a napnutým. Tento flekční mechanismus vede k aproximaci pánve a hrudníku, což má za následek kompenzační předsunutí hlavy. Dalším důsledkem je omezené zanožení kyčelního kloubu, které má skrz svalové smyčky vliv na další oblasti těla. Narušen bude jednoznačně také stabilizační systém páteře nejen beder, ale také krku. Pokud nefungují hlouběji uložené svaly břišní stěny a přední strany krku, je zaděláno na úmorné migrény a bolesti krku.

Nastartujte svůj dech sezením na klekací židli

Sezení na klekací židliV neposlední řadě má dech vliv na autonomní funkce jako například trávení. Dech podporuje pohyblivost střev a posun obsahu uvnitř nich. Lymfatický oběh je také značně ovlivněn dechovou funkcí.

O těchto dopadech už dávno věděli jogíni a snažili se je eliminovat. K navození a využití plného dechu dodnes používají mnoho pozic, které reflexně usnadňují využití bráničního dechu. Jednou z nich je pozice diamantového sedu tzv. „vajrasana“. Tento sed může být imitován sezením na klekací židli. Oproti klasickému kleku je sed na klekačce šetrnější pro oblast kolen a kotníků. Klekačka zajistí výhodné nastavení těla, kdy je pánev posazena výše než kolena, kyčelní klouby jsou v otevřeném postavení, páteř napřímená a celkový sed napomáhá funkci bránice pro dýchání. Klekačka tak významně stimuluje hluboký brániční dech.

Tip: Zbavte se zbytečného napětí. Zastavte se několikrát během dne a zaměřte pozornost na plný dech lokalizovaný do břicha. Minimálně tak okysličíte organismus a zvýšíte svou pozornost.

Bolí vás při sezení záda a zajímá vás zdravé sezení? Přečtěte si více o dynamickém sedu, prohlédněte si naše ergonomické klekací židle nebo si nechte poradit, jakou klekačku vybrat.