Zdravé sezení na klekací židli

Klekací židle přináší komfortní změnu do každodenní rutiny sedavého zaměstnání. Při celodenním sezení v práci dochází k enormnímu zatížení zejména bederní páteře a hýždí. Na klekací židlí odlehčíte problematické oblasti přenesením části váhy na dolní končetiny, čímž můžete pracovat komfortně a bezbolestně mnohem déle. Klekací židle vám umožní udržet přirozené napřímení těla, hýbat se, měnit polohy, a přitom stále sedíte.

Většina majitelů klekacích židlí střídá režim sezení během dne. Například zpočátku dne sedí na klasické židli, dokud vnímají pohodlí, následně vymění klasickou židli za klekací a naopak. Z ergonomického hlediska sezení, je velmi podstatné měnit pracovní pozice během dne. To je jedním z hlavních přínosů, který majitelé klekacích židlí pocítí ihned.

Změna zatížení těla

Když sedíme na kancelářské židli, máme tendenci ustrnout v jedné pozici po dlouhý čas, cítíme napětí a tuhost v dolní části zad, které se může přenášet do dalších částí páteře. Příčinou tohoto tuhnutí je nadměrný tlak vyvinutý na bederní oblast a meziobratlové ploténky. Sezením na klekací židli dochází k redistribuci zatížení našeho těla,kdy je tlak z oblasti beder přenesen na holeně a zároveň nedochází k přetížení kolen. Na klekací židli můžeme využít různých náklonů těla a ulevit tak zatížení zad o to více. Klekací židle je výhodným a komfortním způsobem pro sezení po delší čas. Pořízení klekací židle není překážkou pro klienty s potížemi oblasti kyčlí a kolen.

Výhodné držení těla

Typickým prvkem sezení na klekací židli je otevřený úhel oblasti kyčelních kloubů. Tento úhel je výhodný hned z několika důvodů. Za prvé umožní přirozeně klopit pánev vpřed a tím zajistí tělu udržet pozici vertikálně napřímeného trupu. Dále nám celková pozice umožňuje lépe a efektivně dýchat, okysličíme svaly celého těla stejně jako mozek a můžeme se soustředit na práci déle. Dalším pozitivem je usnadněný návrat krve z dolních končetin, protože nedohází k útlaku v podkolení jamce. Neposledním přínosem sedu na klekací židli je fakt, že aktivujeme svaly břicha a zad a působíme preventivně proti bolesti v oblasti páteře. Sezení na klasické židli bývá zpravidla opakem výše zmíněného.

Dynamický sed

Klekací židle podporuje pohyb, spolupráci svalů, můžeme se hýbat a židle se pohybu přizpůsobuje. Existuje mnoho způsobů, jak lze na klekací židli sedět a předejít tak strnulé poloze těla. Lze na ní klečet a opřít se o obě holeně nebo jen o jednu. Chodidla můžeme nechat pod židlí nebo je různě vytáčet. Nemusíme na ní celý čas klečet, ale lze se na ni posadit jako na klasickou židli a opřít si nohy o zem. Variabilita výběru mnoha pozic na jediné židli je jednou z hlavních vlastností proč sedět právě na klekací židli.

Změna myšlení sezení

Lidské tělo není uzpůsobeno k sezení po dlouhý časový úsek, naše těla jsou stvořena k pohybu. Sed na klekací židle podporuje pohyb a brání tak strnulým statickým pozicím, které vedou k únavě a bolesti. Klekací židle mírně klopí pánev dopředu a tím zajišťuje vertikálně vzpřímené držení těla. Když se chcete pro něco natáhnout, aktivuje se břišní stěna s minimálním tlakem na meziobratlové ploténky a je tak umožněno zádům relaxovat. Najděte ideální a komfortní pozici na klekačce přenesením váhy vpřed, zapřením se o obě holeně, nákrokem a opřením jedné nohy o chodidlo nebo se na ni jednoduše posaďte jako na klasickou židli.

Režim sezení

Obecně platným doporučením je střídat režim sezení během dne. Například zpočátku dne sedět na klasické židli, dokud tělo vnímá pohodlí a následně vyměnit klasickou židli za klekací či naopak. Nicméně naopak existují klienti, kterým vyhovuje sed na klekací židli takovým způsobem, že na ní sedí převážnou část dne. Při první zkušenosti s klekací židlí je doporučeno sedět na klekačce kratší časový úsek. Postupným tréninkem a adaptací těla prodlužujte dobu sezení, avšak vždy do takové míry, aby sezení bylo komfortní a bezbolestné.