24 čec, 2017 Kategorie: Zdravé sezení Zobrazení: 1919

Kořeny ergonomického sezení sahají do dávné historie

Historie sezení na klekací židli

Vznik a vývoj klekacích židlí vychází z propojení pohledu moderní ergonomie se starověkou tradicí východní filosofie. Tibetští mnichové a jogíni jsou považováni za mistry meditace a ovládání vlastního těla. Během dlouhých hodin meditování často využívají právě pozic v kleku. 

Tréninkem a adaptací se dopracovávají do stavu tělesného a duševního uvolnění. Z pohledu jógy imituje ergonomický sed na klekací židli pozici diamantového sedu tzv. „vajrasana“. Podle jogínů tento sed navozuje zklidnění a harmonizaci těla i mysli. Navíc také povzbuzuje trávení.

V současnosti se stále častěji setkáváme s konfrontací mezi západním a východním pohledem filosofie a životního stylu. Poloha v kleku je podložena a otestována dlouhodobou zkušeností a tradicí. Sezení na klekací židli spojuje ergonomický výhodné nastavení těla pro dlouhotrvající sedavou práci. Díky tomuto benefitu je pohybový aparát šetrně zatěžován a lidé s kloubními problémy tak mohou na klekací židli fungovat bez bolesti či jiných potíží. Zmiňovaným nastavením těla jsou přirozeně eliminována negativa sezení na klasické židli.